Prototyyppien tuotesuunnittelussa

Jo ennen fyysinen malli saa luotu, tutkijat ja kehittäjät – osa kokonaisvaltaista tuotekehitys, joka sisältää lisäksi insinöörien ja markkinoinnin ja mainonnan ammattilaiset – etsiä tarve, toteutunut tai ei pidetä, markkinoilla: asiakaspalaute, kohderyhmien haastatteluihin ja panos markkinoinnin ammattilaiset kaikki osaltaan aivoriihi ideoita mahdollisia tuotteita.

Prototyyppien muodostaa laaja vaiheessa välillä ideointi ja massan valmistuksen tuotesuunnittelussa. Vaikka prosessi ei ole koskaan ollut yhtenäinen, vaihdellen teollisuutta ja strategia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>