Prototyypin kehittäminen ja prototyypin suunnittelu

Suunnittelu ja prototyyppien on mullistanut valmistusprosesseja kaikilla toimialoilla lähes. Ei ole yhden toimialan tai prosessi, joka on koskematta teknologian suunnittelu ja prototyyppien.

Suunnittelu: suunnittelu on prosessi, jossa voit suunnitella tuote etukäteen ennen varsinaisen tuotannon. Suunnittelu auttaa innovoimaan, muuttaa ja muunnella ja keksiä. Suunnittelu edellyttää prosessin ideointia, käsitteellistää ja suunnittelun edistymistä.

Prototyyppien: prototyyppien on prosessi, jossa toimiva malli tai prototyyppi on kehitetty testausta varten eri suunnittelun näkökohtia kaltaisia ​​piirteitä, ideoita, elinkelpoisuus, toiminnallisuus, teho ja suorituskyky. Prototyyppien auttaa saamaan nopeasti palautetta käyttäjiltä. Prototyping pidetään olennaisena osana prosessia järjestelmän suunnittelu.

Suunnittelu ja prototyyppien kulkevat käsi kädessä, sillä molemmat ovat toisiaan täydentäviä. Prototyyppien, uusia prototyyppejä kehitetään pohjalta suorituskykyä aiemmin malleja. Puutteet tai ongelmia edellisessä mallit voidaan havaita ja korjata. Prototyyppi on uusittu jälkeen hienostuneisuutta ja onnistuneesti täyttää suunnittelun tavoitteet, kuten toiminnallisuus, valmistettavuus, suorituskyky ja kestävyys. Tämän jälkeen tuote voidaan helposti valmistaa.

Continue Reading

Prototyyppien tuotesuunnittelussa

Jo ennen fyysinen malli saa luotu, tutkijat ja kehittäjät – osa kokonaisvaltaista tuotekehitys, joka sisältää lisäksi insinöörien ja markkinoinnin ja mainonnan ammattilaiset – etsiä tarve, toteutunut tai ei pidetä, markkinoilla: asiakaspalaute, kohderyhmien haastatteluihin ja panos markkinoinnin ammattilaiset kaikki osaltaan aivoriihi ideoita mahdollisia tuotteita.

Prototyyppien muodostaa laaja vaiheessa välillä ideointi ja massan valmistuksen tuotesuunnittelussa. Vaikka prosessi ei ole koskaan ollut yhtenäinen, vaihdellen teollisuutta ja strategia

Continue Reading